flaga Niemiec

Życie i praca w Niemczech


poradnik na temat legalnego pobytu i pracy w Republice Federalnej Niemiec

godło Niemiec
. Praca w Niemczech

NIEMCY:
. geografia
. historia
. podział kraju

ŻYCIE W NIEMCZECH:
. meldunek
. pozwolenie na pobyt
. osiedlenie na stałe
. język niemiecki
. mieszkanie
. koszty życia
. konto bankowe
. telefon
. internet
. transfer pieniędzy

SŁUŻBA ZDROWIA:
. opłaty
. lekarz rodzinny
. dentysta
. hospitalizacja
. opieka pielęgniarska
. apteki


PRACA W NIEMCZECH:
. pozwolenie na pracę
. zawody poszukiwane
. jak szukać pracy
. dokumenty
. rozmowa o pracę
. uznanie dyplomów
. pracownicy goście
. umowa o dzieło
. prawa pracownicze
. wynagrodzenie
. podatki
. ubezp. społeczne

GDZIE DO PRACY:
. praca sezonowa
. praca dla studentów
. branża medyczna
. pomoc domowa
. au-pair

SAMOZATRUDNIENIE:
. podstawy
. gdzie rejestrować
. trudności
. kontrola
. wady i zalety
. podatki
. ubezp. społeczne
. rzemieślnicy

. książki

. źródła
. kontakt

Praca w Niemczech - wynagrodzenie

Jednym z głównych powodów wyjazdów do pracy do Niemiec są kwestie finansowe. Wynagrodzenia za legalną pracę w Niemczech należą do najwyższych w Europie. Posiadając wyższe wykształcenie możesz się spodziewać około 30tys Euro rocznie. Prace, które nie wymagają wielkich kwalifikacji są nagradzane wypłatą w wysokości minimum 10 Euro za godzinę. Oczywiście są to zarobki brutto, od których potrącane są składki socjalne i podatek. Niemniej jednak nie dostaniesz "na rękę" mniej niż 5 Euro na godzinę, choćbyś wykonywał najprostszą i najmniej wymagającą pracę. Jednakże przyznać trzeba uczciwie, że niemieckie prawo nie ustala płacy minimalnej, co jest powodem wielu protestów społecznych, a ogranizacje związkowe domagają się wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w wysokości 8,5 Euro brutto.

Wszystkie składniki wynagrodzenia powinieneś mieć jasno sprecyzowane w umowie o pracę. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o stawkę godzinową, ale i o premie, nagrody, dodatki itp. sprawy. W wielu przypadkach niemieccy pracodawcy wypłacają jeszcze odpowiednik polskiej "trzynastki", zwykle płatny w grudniu lub podzielony na dwie części (jedna w grudniu, druga latem). Bardzo powszechna jest też premia urodzinowa.

Stawki za tą sama pracę w różnych regionach Niemiec i w miejscowościach różnej wielkości nie muszą być wcale takie same. Ogólnie, najlepiej zarabia się w Bawarii, najgorzej na wschodzie, w byłym NRD. Oczywiście wyższe pensje są też w większych miastach, co nie musi wcale oznaczać, że da się tam więcej zarobić, gdyż koszty utrzymania są też odpowiednio wyższe.

Jako au-pair powinnaś zarobić około 200-280 Euro miesięcznie. W rolnictwie można liczyć na stawkę w wysokości 3,5 do 7 Euro za godzinę. Położna zarabia około 27tyś Euro rocznie, a kelner 5 do 10 Euro za godzinę plus napiwki, najczęściej dzielone na całą obsługę restauracji, włącznie z kucharzami, sprzątaczkami itp. Jako pomoc domowa lub opiekunka osób starszych możesz zarobić od 1200 do 2000 Euro miesięcznie. Ciekawostką jest fakt ustalenia minimalnej płacy dla sprzątaczek i sprzątaczy, która ma na celu wyeliminowanie dumpingowych cen stosowanych przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Jako sprzątaczka zarobisz więc minimum 6,36 Euro za godzinę na wschodzie i 7,87 Euro na zachodzie Niemiec. Podobne stawki przewidziano w przemyśle budowlanym i wynoszą one odpowiednio 10,01 Euro za godzinę na wschodzie i 12,47 Euro na zachodzie Niemiec. Malarz zarobi na zachodzie 12,85 Euro, na wschodzie 9,70 Euro. Średnie zarobki w sektorze usług wynoszą około 2900 Euro, w sektorze przemysłu około 2700 Euro, w handlu detalicznym około 1900 do 2200 Euro, w zależności od regionu. Wszystkie podane tu kwoty są zarobkami brutto, od których trzeba jeszcze odliczyć około 40% na składki na ubezpieczenie socjalne i podatki.


Darowizna dla autora: