flaga Niemiec

Życie i praca w Niemczech


poradnik na temat legalnego pobytu i pracy w Republice Federalnej Niemiec

godło Niemiec
. Praca w Niemczech

NIEMCY:
. geografia
. historia
. podział kraju

ŻYCIE W NIEMCZECH:
. meldunek
. pozwolenie na pobyt
. osiedlenie na stałe
. język niemiecki
. mieszkanie
. koszty życia
. konto bankowe
. telefon
. internet
. transfer pieniędzy

SŁUŻBA ZDROWIA:
. opłaty
. lekarz rodzinny
. dentysta
. hospitalizacja
. opieka pielęgniarska
. apteki


PRACA W NIEMCZECH:
. pozwolenie na pracę
. zawody poszukiwane
. jak szukać pracy
. dokumenty
. rozmowa o pracę
. uznanie dyplomów
. pracownicy goście
. umowa o dzieło
. prawa pracownicze
. wynagrodzenie
. podatki
. ubezp. społeczne

GDZIE DO PRACY:
. praca sezonowa
. praca dla studentów
. branża medyczna
. pomoc domowa
. au-pair

SAMOZATRUDNIENIE:
. podstawy
. gdzie rejestrować
. trudności
. kontrola
. wady i zalety
. podatki
. ubezp. społeczne
. rzemieślnicy

. książki

. źródła
. kontakt

Praca w Niemczech - meldunek

W myśl obowiązujących przepisów, jeśli przyjeżdżamy do Niemiec i znajdujemy stałe miejsce zamieszkania, mamy tydzień na dokonanie meldunku w przynależnym adresowi biurze meldunkowym (Einwohnermeldeamt), usytuowanym zazwyczaj w Urzędzie Miasta. Obowiązek ten jest konieczny do otrzymania pozwolenia na pobyt. Jest też niezwykle przydatne w momencie załatwiania codziennych spraw, takich jak założenie konta bankowego itp. Również każda zmiana miejsca zamieszkania wymaga dokonania podobnej procedury i dotyczy to w równym stopniu przyjezdnych co rodowitych mieszkańców Niemiec.

Celem otrzymania meldunku będziesz potrzebował:

  • paszportu lub dowodu osobistego
  • kopii umowy o wynajem mieszkania
  • wypełnionego formularza dostepnego w urzędzie

Warto też sprawdzić godziny otwarcia biura, gdyż nie są one normowane żadnymi przepisami i w różnych miejscowościach mogą się od siebie, nawet znacznie różnić (szczególnie popołudniu).

Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego zameldowanie warto zrobić kilka kopii, gdyż będą one potrzebne niemal w każdym urzędzie i instytucji do której się udamy. W tym samym urzędzie, jeśli ci takowa przysługuje, otrzymasz kartę podatkową, którą należy przekazać pracodawcy, który będzie jej potrzebował celem obliczenia i zapłacenia za nas podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie społeczne.


Darowizna dla autora: