flaga Niemiec

Życie i praca w Niemczech


poradnik na temat legalnego pobytu i pracy w Republice Federalnej Niemiec

godło Niemiec
. Praca w Niemczech

NIEMCY:
. geografia
. historia
. podział kraju

ŻYCIE W NIEMCZECH:
. meldunek
. pozwolenie na pobyt
. osiedlenie na stałe
. język niemiecki
. mieszkanie
. koszty życia
. konto bankowe
. telefon
. internet
. transfer pieniędzy

SŁUŻBA ZDROWIA:
. opłaty
. lekarz rodzinny
. dentysta
. hospitalizacja
. opieka pielęgniarska
. apteki


PRACA W NIEMCZECH:
. pozwolenie na pracę
. zawody poszukiwane
. jak szukać pracy
. dokumenty
. rozmowa o pracę
. uznanie dyplomów
. pracownicy goście
. umowa o dzieło
. prawa pracownicze
. wynagrodzenie
. podatki
. ubezp. społeczne

GDZIE DO PRACY:
. praca sezonowa
. praca dla studentów
. branża medyczna
. pomoc domowa
. au-pair

SAMOZATRUDNIENIE:
. podstawy
. gdzie rejestrować
. trudności
. kontrola
. wady i zalety
. podatki
. ubezp. społeczne
. rzemieślnicy

. książki

. źródła
. kontakt

Praca w Niemczech - urlop chorobowy

Osobom legalnie pracującym w Niemczech przysługuje płatny urlop chorobowy. Przez pierwsze sześć tygodni choroby pracownika chorobowe w wysokości 100% pensji wypłaca mu jego pracodawca (pracownik musi być zatrudniony przynajmniej cztery nieprzerwane tygodnie).

Jeżeli choroba trwa dłużej niż 3 dni, pracownik ma obowiązek przedstawić zwolnienie lekarskie określające stan zdrowia i przewidywany okres nieobecności w pracy, z tym że jeżeli pracownik często choruje, pracodawca może od niego zażądać zwolnienia lekarskiego już w pierwszy dzień choroby.

Jeżeli choroba jest dłuższa niż 6 tygodni, wypłacanie pensji przejmuje na siebie ubezpieczyciel. Wypłaca on pobory w wysokości 70%.

Pracownikowi przysługuje również urlop chorobowy związany z chorobą dziecka, jednak nie może on trwać dłużej niż 5 dni, a dokładniej określają to zapisy zbiorowego układu pracy.

<<< powrót do praw pracowniczych


Darowizna dla autora: